Advokátní kancelář Kalina Písek

 • Slider

  Nejstarší advokátní kancelář v Písku

  Potřebujete právní služby?

  Zavolejte nám

 • Slider

  Jsme vám k dispozici

  Navštivte nás v naší kanceláři

  Najdete nás v Písku

Zastupování před soudy


Náplní práce je podávání žalob a účast při jednání soudu ve věcech civilních, obchodních, rodinných a správních. Nejčastěji se jedná o žaloby na zaplacení, na určení vlastnictví, na vyklizení nemovitostí a jiné.

Obhajoba v trestním řízení


Poskytujeme právní pomoc při jednání s orgány činnými v trestní řízení a obhajoba před soudem, provedeme klienta celým trestním řízení.

Smluvní agenda


V rámci právních předpisů a smluvní volnosti poskytujeme klientům služby tak, aby smlouvy odpovídaly požadavkům klienta. Zejména kupní smlouvy, nájemní smlouvy, pracovní smlouvy atd.

Založení a správa společností


V této oblasti poskytujeme poradenství při sepisu společenské smlouvy a jednání s notářem, podáváme za klienta návrh na zápis do rejstříku, smlouvy o výkonu funkce statutárního orgánu atd.

Interier Advokátní kancelář Kalina Písek

Kdo jsme?

O advokátní kanceláři

Linka v textu

Jsme nejstarší advokátní kancelář v Písku, kterou založil JUDr. Václav Kalina st. ( 1915 - 1987 ), v Písku, Heydukově ul. 101/2.

Promoval na Právnické fakultě, Univerzity Karlovy v Praze v březnu 1939. JUDr. Václav Kalina st. otevřel advokátní kancelář k 1.3.1946 po koncipientské praxi u JUDr. Karla Zimmera, advokáta v Praze, JUDr. Václava Kaisera, advokáta v Praze a JUDr. Václava Kopisty, advokáta ve Vodňanech. Svoji praxi vykonával až do roku 1976.

JUDr. Václav Kalina ml. ( 1945 ) promoval na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v únoru 1971 a po obhajobě rigorózní práce v roce 1978 získal titul JUDr. JUDr. Václav Kalina ml. absolvoval koncipientskou praxi v Advokátní poradně č.2 v Praze u JUDr. Františka Svobody a JUDr. Otakara Motejla, ( předseda NS ČR a ombudsman ČR) a v Advokátní poradně České Budějovice u JUDr. Josefa Krupauera.

Od 1.5.1975 byl advokátem do 31.12.1976 v Advokátní poradně v Českých Budějovicích a v roce 1976 převzal advokátskou praxi po svém otci v Advokátní poradně v Písku. Od 1.7.1990 byla obnovena privátní advokátská praxe a advokátní kancelář byla umístěna do původních prostor advokátní kanceláře, kterou založil JUDr. Václav Kalina st.

Mgr. Jan Kalina (1984) byl v období let 2014-2018 zaměstnancem a koncipientem advokátní kanceláře, který absolvoval Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni v lednu 2015. Během studií vykonával praxi u JUDr. Vladimíra Jablonského v Praze, v advokátní kanceláři Gleiss Lutz v.o.s. Praha a posléze v advokátní kanceláři Volopich, Tomšíček a spol. s.r.o. v Plzni. V roce 2018 složil advokátní zkoušky a následně byl zapsán do seznamu advokátů.

Nedílnou součástí našeho pracovního kolektivu je sekretářka Václava Kučerová.

Co děláme?

Naše služby

Advokátní kancelář má generální praxi, poskytujeme právní služby v různých oblastech práva.

Smluvní agenda


V rámci právních předpisů a smluvní volnosti poskytujeme klientům služby tak, aby smlouvy odpovídaly požadavkům klienta. Zejména kupní smlouvy, nájemní smlouvy, pracovní smlouvy atd.

Sporná agenda


Náplní práce je podávání žalob a účast při jednání soudu ve věcech civilních, obchodních, rodinných a správních. Nejčastěji se jedná o žaloby na zaplacení, na určení vlastnictví, na vyklizení nemovitostí a jiné.

Obchodně právní agenda


Zabýváme se i správou společeností kdy zastupujeme klienta na valných hromadách, sepisujeme smlouvy o sdružení, smlouvy o převodu obchodních podílů.

Náhrada škody a nemajetkové újmy


Škodná událost je běžnou součástí života, soustředíme se na to, aby klient vždy dostal to, co mu po právu náleží ať už se jedná o škodu na majetku, nebo nemajetkovou újmu např. na zdraví.

Uplatňování nároků poškozených trestnou činností


Tento zvláštní institut umožňuje poškozenému trestnou činností, aby se v probíhajícím trestním řízení domáhal náhrady škody, kterou mu pachatel způsobil.

Rozvodové řízení
majetkoprávní vypořádání
výživné


Při rozvodu manželství je třeba upravit poměry k nezletilým dětem a vypořádat společné jmění manželů. Naše klienty vedeme k tomu, aby poměry byly vypořádány dohodou.

Obhajoba v trestním řízení


Poskytujeme právní pomoc při jednání s orgány činnými v trestní řízení a obhajoba před soudem, provedeme klienta celým trestním řízení

Dluhová agenda


Věřitelům radíme jak nejefektivněji se domoci své pohledávky, zda se pokusit danou situaci řešit dohodou či jinými instituty jako jsou uznání dluhu, zajištěním dluhu atd. Ve stejném duch vedeme klienty dlužníky.

Naše cena

Cena právních služeb

Cena právních služeb Advokátní kancelář Kalina
Ilustrační obrázek cena právních služeb Advokátní kancelář Kalina

Za právní služby účtujeme podle sazebníku advokátního tarifu vyhl. Ministerstva spravedlnosti ČR, č. 177/1996 Sb., nebo na základě dohody o smluvní ceně právního zastoupení.

Navštivte nás

Fotogalerie

Fotogalerie Advokátní kancelář Kalina
Fotogalerie foto 1 Advokátní kancelář Kalina
Fotogalerie foto 2 Advokátní kancelář Kalina
Fotogalerie foto 3 Advokátní kancelář Kalina
Fotogalerie foto 4 Advokátní kancelář Kalina
Fotogalerie foto 5 Advokátní kancelář Kalina
Fotogalerie foto 6 Advokátní kancelář Kalina

Potřebujete právní pomoc?

Kontakt

Domluvte si u nás návštěvu, rádi Vám poskytneme právní služby.

JUDr. Václav Kalina

advokát

Mgr. Jan Kalina

advokát

Naše kancelář

Heydukova 101/2 397 01 Písek

+420 382 215 160

+420 739 912 903

info@akkalina.cz

www.akkalina.cz

Kdy nás můžete navštívit

po předchozí domluvě nás můžete navštívit

od pondělí do pátku

vždy od 8:00 - 12:00 a od 13:00 - 16:00

Kde nás najdete

Kontaktní formulář

Linka oddělovací

Můžeme poskytovat právní služby v jazyce německém a francouzkém.